Majoor Bosshardt, één van mijn helden

Het fragment is hier terug te zien:

Majoor Bosshardt was een halve eeuw het gezicht van het Leger des Heils en één van de bekendste Nederlanders door haar onvermoeibare inzet voor mensen aan de zelfkant van het leven. Zij is één van mijn helden. Ik heb veel met haar opgetrokken en op het Leger des Heils gala in AFAS Live mocht ik iets over haar vertellen.