Het onstaan van de EO-Jongerendag

Klik hier om de video te bekijken.

 

Hieronder leest u de introductie op de video:

Jan van den Bosch in ‘Toen was geloof heel gewoon’

Andries Knevel blikt in het programma ‘Toen was geloof heel gewoon’ terug op de laatste 50 jaar christendom in Nederland. In dit programma ontmoet Andries verschillende personen met wie hij op deze periode terugblikt. Jan van den Bosch is een van hen.

Jan van den Bosch heeft er in de jaren ’70 voor gezorgd dat de EO-Jongerendag in het leven werd geroepen. Naast de EO-Landdag bestond er toen nog geen evenement voor jongeren. Het bestuur van de EO vond dat ook niet nodig: ‘Jongeren horen ook op de Landdag.’  Omdat Jan ervan overtuigd was dat zij op gegeven ogenblik niet meer naar de Landdag zouden komen, pleitte hij ervoor om een evenement voor deze doelgroep te beginnen: de EO-Jongerendag. Na veel aandringen mocht hij het proberen. De eerste Jongerendag werd in Groningen gehouden. Vierduizend jongeren kwamen hierop af.

Na Groningen streek de EO met de Jongerendag eerst in ’s-Hertogenbosch en daarna in Leiden neer, om het evenement vervolgens een aantal jaar in het voetbalstadion van FC Utrecht te houden. Jan herinnert zich nog levendig hoe het er op de Jongerendag aan toeging. Vanaf de middenstip van stadion Galgenwaard vertelt hij hier meer over…

In de serie TOEN WAS GELOOF HEEL GEWOON n.a.v. het jubileum van de EO, ben ik door Andries Knevel geïnterviewd in het Galgenwaard stadion. Bijna 20 jaar heb ik o.a. de EO-Jongerendag gepresenteerd daarvan zie je een weerslag. Ik denk nog altijd met heel veel genoegen en dankbaarheid terug aan de tijd dat ik als Hoofd Jongerenprogramma's bij de EO veel mocht ontwikkelen voor de jeugd in Nederland. Zoals de Ronduit Club, destijds met 160.000 leden.