Afscheid van bewindslieden

Het nieuwe kabinet is aangetreden en daarmee is er afscheid genomen van het 4e kabinet Rutte. Met enige weemoed heb ik afscheid genomen van gewaardeerde politieke vrienden. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Piet Adema (Landbouw, Natuur en Visserij) en viceminister-president Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen). Van nabij heb ik meegemaakt hoe ze zich met hart en ziel hebben ingezet voor ons land.