Goede doelen

Jan van den Bosch is bij verschillende goede doelen betrokken. Lees hier meer over de verschillende goede doelen waar Jan van den Bosch zich voor inzet.  

Mercy Ships

“Beste vrienden,

Een hartelijke groet uit Togo, een straatarm land aan de westkust van Afrika. Woorden zijn ontoereikend om te beschrijven wat ik hier beleef. Laat ik het proberen: Aan de kade van de haven van Togo’s hoofstad Lomé ligt de Africa Mercy. Met 450 vrijwilligers aan boord: Artsen, verpleegsters, ondersteunende staf.

In de brandende zon aan de kade wachten tientallen ouderen, moeders met kinderen op medische hulp. Eenvoudige Afrikanen, die nooit meer zullen vergeten wat hen aan boord zal overkomen. Hier worden ze geholpen in de operatiekamers door toegewijde staf van Christenen, die het als hun opdracht zien om God’s liefde zichtbaar te maken.

Als je kijkt naar de mismaakte gezichtjes van die prachtige Afrikaanse kinderen, als je de pijn ziet van ouderen en als je mee mag maken hoe deze mensen geholpen worden, dan heb ik de mooiste dagen van mijn leven aan boord van de Africa Mercy gehad!” (download deze brief aan de achterban van Mercy Ships)

MercyShips-collage

Klap de verschillende verhalen over de operaties van Mercy Ships hieronder uit.  

Operatie Grace

 

Grace kwam met haar echtegenoot aan boord van Mercy Ships in Congo voor een levensreddende operatie. Haar tumor was van een enorme omvang en de bekwame chirurgen en verpleging aan boord hebben haar en haar man een nieuw leven kunnen geven. Het resultaat is opmerkelijk.

Grace had zelf niet de financiële middelen, noch waren de medische mogelijkheden voor haar in haar land aanwezig, om deze spectaculaire operatie uit te voeren.  De 700 vrijwilligers aan boord van de Africa Mercy zetten zich in voor duizenden jongeren en ouderen met ernstige misvormingen en ziektes.

Er waren een aantal operatie nodig om Grace haar nieuwe gezicht en daardoor haar nieuwe leven te geven. De operaties worden gratis uitgevoerd en dankzij de steun, ook van vele Nederlanders, is dit mogelijk. Grace zal nog verdere reconstructieve operaties ondergaan. Wat een vreugde voor haar en haar familie. De operaties en medische hulpverlening en begeleiding zijn geheel gratis.

Mercy-Ship-Grace-operatie

 

Operatie Eben Haezer

 

Ik ontmoette Eben Haezer in September 2013 in Pointe Noire in Congo. Deze jonge Nigeriaan had gehoord van een schip waar mensen geholpen konden worden en na een lange reis kwam hij in Congo aan. 6 jaar geleden had deze jongen gedroomd dat hij geholpen zou worden op een schip met zwarte en blanke mensen en dat ze hem zouden helpen om een nieuw gezicht te krijgen. Op dat moment was hij zo wanhopig dat hij zelfmoord wilde plegen.

De droom hield hem op de been en de droom is uitgekomen. Mijn gesprekken met Eben Haezer waren voor mij een bemoediging. Wat bijzonder als je zo veel hoop en geloof hebt en met een verschrikkelijk gezwel nog anderen bemoedigd en kunt lachen. Mijn hoop was dat de operaties, die hij zou moeten ondergaan, succesvol zouden zijn. En dat is gebeurd…. Als internationaal bestuurslid van Mercy Ships vind ik het een voorrecht dat ik dit prachtige doel mag dienen.

Hoewel er nog een paar medische ingrepen aan het gezicht van Eben Haezer moeten plaatsvinden, zie je duidelijk hoe de “gifted hands” van de chirurgen ook voor hem een wonder hebben verricht. Eben Haezer, die in zijn omgeving niet werd geaccepteerd en uitgestoten was vanwege zijn tumor, kan een nieuw begin maken.

Mercy-Ship-Eben-operatie

Geven & Leven – het Beter-uit hulpfonds helpt wereldwijd

Het Beter-uit Hulpfonds heeft al bijna 3 miljoen euro uitgekeerd aan haar hulpprojecten! Jan van den Bosch is voorzitter van het Beter-uit Hulpfonds

Tienduizenden vakantiegangers genoten het afgelopen jaar weer van een vakantie  met Beter-uit. Daarbij werden onze noodlijdende medemensen niet vergeten! Dankzij de zondagse collectes tijdens de reizen en een bijdrage van Beter-uit Reizen was het mogelijk om daar te helpen waar hulp dringend nodig is.

Het hulpfonds van Beter-uit Reizen heeft als doel om langdurig hulp te verlenen aan projecten waarvan we, door nauwe samenwerking, weten dat de betrokkenen hoop wordt geboden. Daar ziet het bestuur vanuit Nederland op toe. Zo kan er hoop gegeven worden voor vandaag en morgen, en hoop voor de eeuwigheid.

“Als ik ergens blij mee ben is het het Beter-uit hulpfonds! Dankzij dit fonds  zijn we in staat om kansloze jongeren en ouderen in de Derde Wereld te helpen vanuit de Bijbelse opdracht. We zijn dankbaar dat we in de afgelopen jaren voor ruim een miljoen euro hebben kunnen uitkeren. De projecten worden door ons op de voet gevolgd, alle overheadkosten worden gedragen door Beter-uit reizen, iedere eurocent komt volledig bij de bestemming terecht. ” – Jan van den Bosch

Bekijk hieronder de verschillende projecten van het Geven & Leven fonds. 

Projecten Geven & Leven

Oekraïne
Egypte

Op één van de grootste vuilnisbelten van Cairo leeft een gemeenschap koptische christenen. Juist de kinderen van deze gezinnen zijn bijzonder kwetsbaar.

Dagelijks zoeken de kinderen met hun ouders tussen het huisvuil naar alles wat bruikbaar is, om zo in leven te blijven. Inmiddels hebben we via het Hulpfonds medische zorg, een paar schooltjes en waterleidingen gerealiseerd. In het huidige Egypte krijgen de koptische christen in toenemende mate te maken met vervolging en onderdrukking. We zijn dankbaar dat we deze families kunnen helpen.

Inmiddels leiden de koptische christenen onder de aanvallen van radicale moslims. Veel kerken zijn in brand gestoken, jonge bijbelschool studenten zijn gedood. Van nature zijn de koptische christenen vredelievend en dat geldt ook voor de niet geradicaliseerde moslims. Wat mij aanspreekt is dit lied uit de kerk die ik heb bezocht en waar nu niets meer van over is na een aanval door radicale moslims.

 

Afrika

Veel kinderen in Afrika sterven door ondervoeding of gebrek aan medische zorg. Mercy Ships brengt hoop en genezing daar waar geen medische zorg is. De Africa Mercy met 5 operatiekamers aan boord en meer dan 450 toegewijde vrijwilligers verrichten dagelijks vele operaties om zo levens te redden. Kinderen met ernstige ziektes en afwijkingen krijgen op deze manier eennieuwe kans. Deze hulp wordt geboden vanuit het geloof dat Gods liefde voor iedereen is en dat dat zichtbaar gemaakt mag worden. Dankzij het Hulpfonds konden honderden kinderen geopereerd worden en zo een nieuw leven beginnen.

 

Azië

Uitbuiting van kinderen en mensenhandel is één van de grootste problemen van deze tijd. Al 15 jaar helpt het Hulpfonds van Beter-uit meisjes die gedwongen in de kinderprostitutie zijn geraakt, aan een nieuw bestaan. Deze misbruikte meisjes worden liefdevol opgevangen in het New Life Centre in het noorden van Thailand. Ze zijn lichamelijk en geestelijk beschadigd maar vinden nieuwe hoop en het geloof in God.

 

Thailand

Een reis met waarde

In april van 2012  was ik op bezoek bij ons project in Thailand. Dat heeft mijn hart en het raakt me diep als ik weer in Chiang Mai ben en “onze meisjes” bezoek. Zelden is een weerzien vreugdevoller, als met de kinderen die wij hier opvangen en waarvan een groot deel gedwongen kinderprostituee is geweest.

Als je dan aan tafel zit, met die blije gezichten om je heen, dan voel ik me een gelukkig mens. Ik beantwoord aan mijn bestemming.(zie foto)Als ik dan Dog Chen zie (ze werd maandenlang misbruikt) achter de computer dan is dat een grote vreugde.

Het meisje dat ooit voor waardeloos werd aangezien en ook zo werd gebruikt, is nu een briljante studente. En wat ben ik blij dat zij en anderen de kans krijgen om iets van hun leven te maken. Het is geweldig om de oprechte vreugde te zien bij elk bezoek.

En dan is er natuurlijk de fotosessie tussen de bananenbomen, bij een van de huizen die we hebben mogen kopen om deze kinderen en jong volwassenen op te vangen. Ze blijven zo’n 5 tot 6 jaar in onze centra om dan met een goede opleiding en een nieuw leven aan de uitdaging te beginnen om op eigen benen verder te gaan. Ik was in Thailand om een aantal huizen te bezoeken want er is nog steeds een grote vraag naar opvang.

Ik ben als Internationaal Bestuurslid verbonden aan Joni and Friends en Wheels for the World. Inmiddels hebben we ook in het staatsziekenhuis van Chiang Mai een afdeling die bemand wordt door vrijwilligers, en waar rolstoelen worden uitgegeven aan ouders met kinderen met een handicap, gratis!!

Het was mooi om ook hier op werkbezoek te zijn en zo een dolgelukkige moeder te ontmoeten die haar minder valide dochter vanaf nu in een rolstoel heeft en niet de hele dag met haar hoeft te sjouwen. Als je als mens uit je eigen wereld wordt gehaald en de wereld van kinderen in armoede binnen gaat dan maakt dat een enorme indruk. Iedereen heeft de kans om iets bij te dragen zodat medemensen in nood geholpen kunnen worden. Ik zou zeggen: “Begin vandaag!!”

Wereldwijd

Er zijn bijna 1 miljard mensen met een lichamelijke beperking. Vooral kinderen in de Derde Wereld zijn slachtoffer.De organisatie Joni and Friends traint,ondersteunt en coacht mensen met een beperking, zodat zij hun gaven zoveel mogelijk ontplooien binnen hun kerken en gemeenschappen. Het Beter-uit Hulpfonds steunt dit fantastische werk.  Alle deelnemers aan de Beter-uit reizen ontvangen bij de reisbescheiden een Geven en Leven folder. Beter-uit is haar deelnemers aan de Jongeren- Single en Alle Leeftijdenreizen en de gezinnen die vakantie vieren op onze vakantieparken bijzonder dankbaar!

Het hulpfonds wordt jaarlijks gecontroleerd door de RfB (Raad Financiële Betrouwbaarheid)

Kijk voor meer informatie op www.beter-uit.nl/hulpfonds

 

 

Stichting New Life Holland

Focus op het kind in de Derde Wereld

Samir is 9 jaar en ‘woont’ met honderden christelijke, Koptische families op een vuilnisbelt bij Cairo. In een land waar de christelijke minderheid het steeds moeilijker krijgt. Samen met zijn familie sorteert hij huisvuil en daar leven ze van.

Wij zijn dankbaar dat we namens u en jou kunnen helpen. Dank zij het o.a. het privéfonds New Life Holland Aid, wordt Samir nu geholpen en met hem vele honderden kinderen.